NOWA
MENU

***********************************************
WARSZTAT NA DZICZKA


Warsztat przy ulicy Sikorskiego w Obornikach Śląskich, prowadzony jest na terenie niezgodnie z Miejskim Planem Zagospodarowanie Przestrzennego. Plan dla tej okolicy przewiduje, zabudowe mieszkaniową o niskiej intensywności wolnostojącej lub bliźniaczej. Pismo które odrzymał jeden z mieszkańców, od Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wynika jednoznacznie, że na tym terenie nie jest możliwe prowadzenie warsztatów samochodowych. PISMO KONSERWATORA zobacz. Trwają czynności sprawdzające przez Starostę, za pośrednictwem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, ponieważ na budowę obiektu zostały wydane pozwolenia na garaż, i pomieszczenie gospodarcze, a nie warsztat samochodowy. Dnia 04-10-17 r. został złożony wniosek, do Burmistrza Gminy Obornik Śląskich, o wydanie w trybie pilnym zakazu prowadzenia usług, w tym warsztacie samochodowym. Na zakaz lub treść odpowiedzi petent oczekuje, do 03-11-2017 r. Należy dodać, że aby warsztat funkcjonował zgodnie, z literą prawa, to Gmina musi zmienić Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jednak jeżeli takowy Plan zostanie, przez Radę Gminy zaakceptowany, to zgodnie z art. 36 ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym przewiduje on, iż osoby, które w wypadku zmiany planu, stracą na wartości swoich nieruchomości, mogą domagać się, od Gminy odszkodowania. Zatem jeżeli pana XXX nieruchomość, która nie jest narażona, na hałas itp. z warsztatu samochodowego, jest warta 700 000 zł, a w momencie zmiany przez Gminę planu, gdzie taki warsztat będzie mógł istnieć, wartość nieruchomości spadnie, na przykład do wartości 500 000 zł, wtedy Gmina będzie zobowiązana wypłacić różnice, czyli 200 000 zł. O odszkodowanie będą, mogli się też ubiegać, nie tylko właściciele przylegających do działki, z warsztatem mieszkańcy, gdzie jest ich około dziewięciu, ale wszyscy inni, do których dobiega hałas z warsztatu. Wiadome jest, że każdy potencjalny kupiec nieruchomości, bierze pod uwagę każdy aspekt, a jednym, z głównych jest, czy teren jest cichy, czy głośny (uciążliwy). Jeżeli do danej działki dochodzą dźwięki, z warsztatu samochodowego zaakceptowanego przez Gminę, automatycznie taka nieruchomość traci na wartości. Wiadomo, że im dalej od tej niedogodności, tym hałas jest mniejszy, a równocześnie odszkodowania mogą być niższe. Pragniemy nadmienić, że pula na odszkodowania w budżecie Gminy Obornik Śląskich na 2017 r. to raptem 2 000 zł. Zatem Gmina raczej, przy swoich decyzjach, o zmianie w planach, w ogóle nie bierze pod uwagę art.36 "u.p.z.p.". Dlatego też apelujemy, do Burmistrza i Radnych Obornik Śląskich, o zwracanie uwagi na wyżej wymienione okoliczność, a w całokształcie, o aspekt ekonomiczny Gminy, i uciążliwości społeczną, przy zmianach, w panach zagospodarowania przestrzennego. W wypadku podejmowania nierozważnych uchwał, z zakresu zagospodarowania przestrzenią, do puli na odszkodowania Gmina będzie zmuszona, co roku dokładać pokaźną kwotę pieniędzy.
***********************************************

BOROŚ SKAZANY

Dnia 22 stycznia 2014r. zakończyła się sprawa sądowa przeciwko Łukaszowi Borowskiemu pseudonim Boroś mieszkańcowi Obornik Śląskich. Proces opiewał na dwóch zarzutach, mianowicie za pobicie i groźby. Oskarżony został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Sąd skazał go na 1,5roku więzienia, w zawieszeniu na 5 lat, jak i orzekł zakaz zbliżania się do poszkodowanych osób. Wyrok jest prawomocny. ***********************************************
We wrześniu rozpoczął się proces przeciwko wielokrotnie karanemu Łukaszowi B. pseudonim Boroś, mieszkańcowi Obornik Śląskich. W zamian za wcześniej wyznaczonego, przez oskarżonego obrońcę, na sprawę wstawił się zastępca (aplikant), ponieważ obrońca Łukasza B. został osadzony w areszcie śledczym, za posiadanie dużej ilości narkotyków. Jeden z poszkodowanych w sprawie jest Policjant, któremu Łukasz B. groził pozbawieniem życia.
Jesteś zainteresowany artykułem na temat obrońcy kliknij w napis artykuł.
**********************************************

PKP OBORNIKI ŚLĄSKIE

***********************************************

Pożar Interchemol Oborniki Śląskie

***********************************************

OTWARCIE BASENU w TRZEBNICY 01.07.2011r.Don Wasyl cz.1Don Wasyl cz.2POKAZ LASERÓW

***********************************************

Wypadek Oborniki Śląskie, wylot na Wołów 26.V.2011r.ZOBACZ zdjęcia na www.GazetaNowa.pl ***********************************************


Zobacz całą transmisję z wizyty Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Obornikach Śląskich 11-V-2011r.

Część 1Część 2Część 3***********************************************

PREZENTACJA RADNYCH - OBORNIKI ŚLĄSKIE - 28 kwietnia 2011r. ***Zobacz Gazetkę

***********************************************

Bronisław Komorowski w Obornikach Śląskich 04-VI-2010r.

REGION
KONTAKT 888-480-888